top of page

טרולו // משרדי חברה // רוטשילד-ת"א

תכנון, שיפוץ ובינוי משרדי חברת יבוא 'טרולו'.

מנכ"ל החברה פנה אלינו לאחר שהחליט לעבור משרדים לאחר 30 שנה באותו חלל בו ישב מאז פתח את המשרד.

המטרה הייתה לפתוח את החלל ולייצר חלל נעים ונקי, כאשר האתגר הגדול היה הרצון בהשקעה מינימלית מפני שהמשרדים הינם בהשכרה. 

השאיפה הייתה לייצר חלל עבודה חדש, מודרני נעים השומר על אופי החברה הצנוע.

bottom of page